Sari Koukkari

Tänä päivänä ihmisillä on käytössään paljon erilaisia sähköisiä sopimuksia, sähköpostitilejä ja sosiaalisen median kanavia, jotka jäävät kuoleman jälkeen samaan tapaan perikunnan vastuulle ja hoidettavaksi, kuin perinteisetkin sopimukset. Suomen Hautaustoimistojen liitto ry. valmistelee parhaillaan lomaketta, joka sisältää tärkeitä tietoja henkilön digitaalisista palveluista ja jonka voi esimerkiksi liittää hautaustestamentin ja -suunnitelman liitteeksi.

Salasanoilla suojattujen tietokoneiden, puhelimien ja palveluiden osalta on mietittävä, onko tarkoituksenmukaista, että omaiset pääsevät laitteisiin kuoleman jälkeen. Tällöin on hyvä miettiä kuinka omaiset saavat haltuunsa salasanat ja siten pääsyn tietoihin.

Tässä artikkelissa on käsitelty yleisimpiä digitaalisia palveluita, mutta on hyvä huomioida, että palveluja ja tilejä voi olla käytössä huomattavasti enemmän.

Useimmissa sosiaalisen median kanavissa (esim. Facebook, Twitter, Instagram ja LinkedIn) vaaditaan tilin lopettamisen yhteydessä kuolintodistuksen lisäksi virkatodistus, jolla osoitetaan asianhoitajan yhteys kuolleeseen henkilöön. Facebookissa on ominaisuus, jossa henkilö voi eläessään määrätä käyttäjätilinsä poistettavaksi kuoleman jälkeen, tai hän voi määrätä tilillensä perintöyhteyshenkilön, joka voi hallinnoida tiliä käyttäjän kuoleman jälkeen. Facebook-tilin voi muuttaa muistotiliksi.

Videon ja musiikin suoratoistopalvelut (esim. Netflix, Spotify, ViaPlay) ovat useimmiten yhteydessä henkilön luottokorttiin. Osa näistä palveluista keskeytyykin, kun luottokortti suljetaan. Suoratoistopalveluiden lopettamiseen ei voi etukäteen määritellä ehtoja, joten omaisten on hyvä tietää käytössä olevista palveluista. Omaisten tulee olla yhteydessä palveluntarjoajan asiakaspalveluun tarkempia tunnusten poistamista vaativia toimenpiteitä varten.

Kotimaiset palvelut (esim. Veikkaus, Elisa Viihde) saavat tiedot menehtyneistä asiakastilien haltijoista Väestörekisteristä. On kuitenkin hyvä olla palveluntarjoajaan yhteydessä tilien sulkemisen varmistamiseksi.

Suomalaiset puhelin- ja internetpalveluntarjoajat (esim. Elisa, DNA, Telia) pystyvät yleensä itse tarkistamaan Väestörekisteristä henkilön kuoleman, kun ovat saaneet siitä tiedon omaisten yhteydenoton perusteella. Asiakaspalveluun yhteyttä ottamalla saa lisätietoja sopimusten lopettamista varten.

Google-tili on hyvin yleisesti käytössä, ja usein siihen on liitetty sähköpostitili, joka on yhteydessä myös moniin edellä mainittuihin digitaalisiin palveluihin. Niiden lisäksi google-tilin kautta hallinnoidaan mm. YouTubea. Sähköpostitilin lopettaminen kannattaa hoitaa viimeiseksi, koska sen avulla yleensä kirjaudutaan muihin digitaalisiin palveluihin. Google-tilin käyttöoikeuden voi kuoleman varalta määrittää esimerkiksi puolisolle tai muulle läheiselle, samaan tapaan kuin Facebook-tilinkin.

Lähde: Senioriliitto, HOK-ELANTO, MTV-uutiset, Facebook, Henkivakuutusyhtiö Kaleva