Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.

Perunkirjoitus

Lain mukaan perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Sitä varten tarvitaan aukoton sukuselvitys vainajasta syntymästä kuolemaan saakka. Lapuan Hiippakunnan alueen sukuselvitykset tilataan nykyään aluekeskusrekisteristä p. 041 7302 591 jos on ollut seurakunnan jäsen ja Väestörekisteriin kuuluvista Digi- ja Väestötietovirastosta (DVV). Enää ei siis virkatodistuksia tilata seurakunnista. Mikäli kuolinpesän osakkaan perintöosuus ylittää 20 000 euron (puoliso 120 000 euroa) rajan, tulee perinnöstä maksaa veroa. Siksi perukirja lähetetään Verohallintoon, perukirja on siis samalla veroilmoitus. Jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen on tehtävä perunkirjoitus. Perukirja on asiakirja, josta selviävät kuolinpesän varat sekä velat, joiden perusteella perintövero määrätään. Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Yhteistyökumppanimme perintöoikeudellisiin asioihin liittyen on Lakiasiaintoimisto Suometar Oy Seinäjoelta. Mm. testamentit sekä ositus- ja jakokirjat voi tilata joko meidän kauttamme tai suoraan osoitteesta www.lakisuometar.fi.

Perunkirjoituksesta

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta (ellei verotoimisto myönnä hakemuksesta jatkoaikaa). Perunkirjoituksen ja perukirjan voivat omaiset laatia itsenäisesti tai yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Ulkopuolisen asiantuntijan rooli perunkirjoituksessa on prosessissa neuvominen ja lomakkeiden täyttäminen omaisten puolesta. Perintökaaren säännösten lisäksi perunkirjoitusta tehtäessä tulee ottaa huomioon avioliittolaki.

Perunkirjoitustilaisuuteen on lain mukaan kutsuttava kaikki pesän osakkaat. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on omaisuuden luettelointi ja varojen arvottaminen niiden kuolinhetken käypään arvoon. Henkilön, joka ilmoittaa pesän varat ja velat uskotuille miehille, on perukirjaan tehtävä valaehtoinen vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat oikeita. Perunkirjoituksen toimituttamisen laiminlyönti voi ääritapauksessa aiheuttaa osakkaille henkilökohtaisen velkavastuun vainajan veloista. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, jolla on kolme pääasiallista tehtävää:

  • Veroilmoitus
  • Omaisuusluettelo
  • Osakasluettelo

Perukirja on toimitettava kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta sen paikkakunnan verovirastolle, jolla kuollut henkilö on ollut kirjoilla, tai sähköisesti OmaVero-palveluun. Omaisuus, joka on jäänyt velkojen maksamisen jälkeen, jaetaan perillisten kesken perinnönjaossa, ja siitä on maksettava perintövero, jonka suuruus riippuu sukulaisuussuhteesta sekä jääneen omaisuuden koosta. Jos perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen löytyy uutta omaisuutta tai velkoja, on toimitettava täydennysperunkirjoitus. (Wikipedia 2022)